Ukaguzi wa Mazingira

Ukaguzi wa mazingira hufanyika kwa kufanya uhakiki wa Mazingira ikihusisha miradi mikubwa, miradi ya kati na miradi midogo . Uperembaji wa miradi ya maendeleo, miradi ya kati na miradi midogo