Kurugenzi ya Huduma za Sheria

Malengo

Kutoa utaalamu na huduma katika masuala ya kisheria


MAJUKUMU

 • Kutoa huduma za kisheria
 • Kutoa Ufafanuzi wa kisheria na utekelezaji wa sheria ya usimamizi wa mazingira
 • Kutoa huduma za sekretarieti kwa Mikutano ya Bodi
 • Kutoa msaada kwa Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali katika mashauri dhidi ya na kwa niaba ya baraza.
 • Kukusanya habari na ushahidi juu ya kesi kusanya habari inavyohitajika
 • Kujibu maswali ya kisheria ya umma kuhusu shughuli za Baraza
 • Kuandaa mikataba ya kisheria na makubaliano na kuhakikisha ulinzi salama.
 • Kusimamia utiifu wa masharti ya makubaliano na kandarasi ili kuhakikisha kuwa masilahi ya baraza yanalindwa.
 • Kukagua na uendeleze taratibu za kisheria za shirika na kupendekeza maeneo ya uboreshaji.
 • Kuhakikisha uhifadhi salama wa hati za kisheria
 • Kupitia ripoti za kisheria na kutoa maoni ya kisheria kuhusu masuala yanayohusu madai ya Baraza kwa ajili ya kuwasilishwa
 • Kuratibu upelelezi wa kesi za jinai za mazingira kwa kushirikiana na vyombo vya uchunguzi vya Serikali
 • Kuwasiliana na mamlaka za kisheria juu ya kesi za jinai za mazingira