Miongozo

Title Mwaka Pakua
NEMC TOR FOR SMENT OF MINING PROJECT 2023-05-12 Pakua
NEMC TOR FOR INDUSTRIAL PROJECT 2023-05-12 Pakua
Mwongozo wa Kuhusu Siku ya Usafi Kitaifa -2016 2016-12-06 Pakua
Mwongozo wa ukaguzi wa mahesabu ya ndani 2018-12-13 Pakua
Mwongozo wa Elimu ya Mazingira Kuhusu Matumizi Endelevu-2014 2014-05-27 Pakua
Mwongozo kwa Mafunzo ya TAM (EIA) toleo la 4 2019-12-13 Pakua
Mwongozo wa Kufanya Tathimini ya Athari kwenye Mazingira (TAM) 2019-12-13 Pakua