Fomu za Maombi

Title Mwaka Pakua
Fomu no. 4 - Fomu ya maombi ya cheti kwa ajili ya kufanya ushauri elekezi wa mazingira 2022-03-18 Pakua
Dhima na Dira ya NEMC 2022-03-01 Pakua
Kazi kuu za NEMC 2022-03-01 Pakua
Hifadhi ya misitu nchini Tanzania 2022-03-01 Pakua
Irani ya Arusha 2022-03-01 Pakua
Hifadhi za wanyama 2022-03-01 Pakua
Kuhusu NEMC 2022-03-01 Pakua
Katazo la mifuko ya plastiki 2022-03-01 Pakua
ACCREDITATION OPINION FM MHJ FEB 16 2022 2022-02-24 Pakua
THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (STANDARDS FOR THE CONTROL OF NOISE AND VIBRATIONS POLLUTION), 2015 2022-02-21 Pakua
THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (HAZARDOUS WASTE CONTROL AND MANAGEMENT) REGULATIONS, 2021 2022-02-21 Pakua
THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (FEES AND CHARGES) REGULATIONS, 2021 2022-02-21 Pakua
THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (CONTROL AND MANAGEMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE) REGULATIONS, 2021 2022-02-21 Pakua
THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (AIR QUALITY STANDARDS) REGULATIONS, 2007 2022-02-21 Pakua