Vipeperushi

Title Mwaka Pakua
Binadamu na Hifadhi ya Bionuai 2019-08-12 Pakua
Mwongozo wa Kuhusu Siku ya Usafi Kitaifa -2016 2016-12-06 Pakua
Mwongozo wa ukaguzi wa mahesabu ya ndani 2018-12-13 Pakua
Mwongozo wa Elimu ya Mazingira Kuhusu Matumizi Endelevu-2014 2014-05-27 Pakua
Mwongozo kwa Mafunzo ya TAM (EIA) toleo la 4 2019-12-13 Pakua
Mwongozo wa Kufanya Tathimini ya Athari kwenye Mazingira (TAM) 2019-12-13 Pakua
Fomu na.2- Fomu ya usajili kwa kampuni yenye watalaam waelekezi wa mazingira 2022-03-18 Pakua
Fomu na.1- Fomu ya kusajiliwa kuwa mtalaam mshauri mwelekezi wa mazingira 2022-03-18 Pakua
Kibali cha kusafirisha taka hatarishi 2019-12-13 Pakua
Kibali cha kuhifadhi taka hatarishi 2019-12-13 Pakua
Kibali cha kuendesha mtambo wa kuchakata taka hatarishi 2019-12-13 Pakua
Kibali cha kuendesha mtambo wa kurejeleza taka hatarishi 2019-12-12 Pakua
Kibali cha kuendesha mtambo wa kuteketeza taka hatarishi 2019-12-13 Pakua
Fomu ya kibali cha kukusanya taka hatarishi 2019-12-13 Pakua